شرکت فنی مهندسی رســـا گستر

فرم ثبت سفارش نرم افزار پلاک خوان رادا

سیستم تمام هوشمند پلاک خوان رادا حاصل سال ها تحقیق ، تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی بر پایه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق ماشین ها (Learning Deep Machine (می باشد.

نرم افزار پلاک خوان رادا